Mogelijk al per 1-7-2017 verlaging van het volledige minimumloon van 23 jaar naar 22 jaar

Mogelijk al per 1-7-2017 verlaging van het volledige minimumloon van 23 jaar naar 22 jaar

Minister Asscher is van plan de leeftijd voor het minimumloon stapsgewijs te verlagen. De Tweede Kamer heeft aan de minister gevraagd wanneer de eerste stap van de verlaging van de leeftijd plaats zou kunnen vinden. Asscher heeft per brief laten weten dat de vroegst mogelijke ingangsdatum 1 juli 2017 kan zijn. Hij gaat er in dat geval van uit dat het wetsvoorstel dan dit najaar aan de Tweede Kamer kan worden gestuurd en dat ook de Eerste Kamer het wetsvoorstel goedkeurt. Wanneer de tweede stap kan worden doorgevoerd is nog onduidelijk. Dit hangt mede af van de eventuele negatieve effecten van de eerste verhoging op de jeugdwerkloosheid.

d.d. 17-5-2016

asscher

30 november hebben wij aan onze vaste klanten de verlengingsmail voor de licentiesleutel(s) verzonden. Het e-mailadres is het adres waarmee in het afgelopen jaar een webshop-account is aangemaakt. Mail gemist: neem contact op met de helpdesk.