Misbruik stagevergoeding

Afgelopen 2 jaar zijn er ongeveer 600 meldingen binnengekomen bij het meldpunt stagemisbruik van FNV Jong. Op basis van een melding kan de inspectie SZW (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) een onderzoek in stellen. Het gaat hier voornamelijk over stagiaires die naast hun stage ook nog werkzaamheden verrichten voor de werkgever. Voor de uren naast de stage dient de werkgever minimaal het minimumloon of cao loon te betalen. Controles worden niet alleen uitgevoerd na een melding, inspecteurs gaan zelf ook actief op zoek naar werkgevers die onderbetalen via een stageconstructie.

d.d.: 20-02-2017

Menu

Let op: LogiSal 2022 kunt u downloaden vanaf deze pagina.

Wij verzoeken u vriendelijk, om vanwege de drukte, contact op te nemen per e-mail en niet per telefoon.

+