Misbruik stagevergoeding

Afgelopen 2 jaar zijn er ongeveer 600 meldingen binnengekomen bij het meldpunt stagemisbruik van FNV Jong. Op basis van een melding kan de inspectie SZW (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) een onderzoek in stellen. Het gaat hier voornamelijk over stagiaires die naast hun stage ook nog werkzaamheden verrichten voor de werkgever. Voor de uren naast de stage dient de werkgever minimaal het minimumloon of cao loon te betalen. Controles worden niet alleen uitgevoerd na een melding, inspecteurs gaan zelf ook actief op zoek naar werkgevers die onderbetalen via een stageconstructie.

d.d.: 20-02-2017

Op dinsdag 26 september vanaf 08:00 uur vinden er bij de Belastingdienst werkzaamheden plaats, waardoor er tijdelijk geen verwerking plaats zal vinden. De Belastingdienst verwacht dat de verwerking rond 14:00 uur weer opgestart kan worden. Het kan dus zijn dat u tijdelijk later een ontvangstbevestiging van ons ontvangt dan u gewend bent.