Minimumloon ook voor opdrachtnemers

Minimumloon ook voor opdrachtnemers

Medewerkers die op basis van een opdrachtovereenkomst werken moeten binnenkort minimaal het wettelijk minimumloon ontvangen.
Het wetsvoorstel is goedgekeurd door de Eerste Kamer. Momenteel wordt er per opdracht een tarief afgesproken zonder dat er rekening gehouden wordt met het minimumloon.
Voor opdrachtnemers die werken op basis van een OVO (overeenkomst van opdracht) zoals artiesten en aannemers van werk geldt hetzelfde.  

Het wetsvoorstel heeft een uitgestelde inwerkingtreding. Dat houdt in dat het pas na 6 maanden gepubliceerd wordt, zodat opdrachtgevers de tijd hebben om zich voor te bereiden.

wettelijk-minimum-loon-opdrachtnemers

D.d.: 05-04-2017