Mogelijk goed nieuws voor aankomende vaders!

Mogelijk goed nieuws voor aankomende vaders!

Het wetsvoorstel verruiming van vaderschapsverlof is goedgekeurd door de ministerraad en gaat nu voor advies langs de Raad van State.
De wettekst wordt openbaar gemaakt op het moment dat minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid deze indient bij de Tweede Kamer.
Uit onderzoek is gebleken dat kraamverlof erg belangrijk, voor de betrokkenheid en opvoeding van het kind is.

Vanaf 1 januari 2019 hebben aankomende vaders recht op vijf dagen betaald kraamverlof.
Eigenlijk zou dit al ingaan per 2017 maar dit is niet haalbaar voor het UWV (waar het kraamverlof aangevraagd kan worden).
Tot die tijd geldt dat een werknemer na de geboorte van zijn kind recht heeft op twee dagen betaald kraamverlof.
Daarnaast mag hij drie dagen onbetaald ouderschapsverlof opnemen.

d.d.: 20-09-2016

Father At Home With Sleeping Newborn Baby Daughter