Loonstrookje van 2019 valt voor bijna iedereen positief uit!

Loonstrookje van 2019 valt voor bijna iedereen positief uit!

Voor de gemiddelde werknemer zal het eerste loonstrookje van 2019 hoger uitvallen dan in december 2018. Dat stelt minister van Sociale Zaken Wouter Koolmees (D66), die op woensdag 19 december details over het loonstrookje van 2019 heeft gepresenteerd.

Kabinetsmaatregelen, zoals het verlagen van de inkomstenbelasting en de verhoging van de algemene heffingskorting, zorgen bij de gemiddelde werknemer voor een plus van 1 tot 2,5 procent. Dat blijkt uit berekeningen van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Ook ouderen en uitkeringsgerechtigden zien hun netto-inkomen in januari iets omhoog gaan. De bijstand en de AOW vallen iets hoger uit door de hogere algemene heffingskorting. Ouderen met een hoog aanvullend pensioen merken de lagere inkomstenbelasting ook op hun loonstrookje. Ouderen met een klein aanvullend pensioen van 10.000 euro zullen maximaal een paar euro’s minder van hun pensioenuitvoerder krijgen.

Dat komt door het hogere belastingtarief in de eerste belastingschijf. Omdat de AOW hoger uitvalt en de ouderenkorting omhoog gaat, betalen zij per saldo minder belasting bij de belastingaangifte.