Loonstroken bevatten steeds minder fouten

Loonstroken bevatten steeds minder fouten

De loonstroken van Nederlandse werknemers bevatten steeds minder fouten. Toch zijn er een aantal zaken die regelmatig fout gaan: werknemers die onder het wettelijk minimum betaald zijn, verplichte gegevens op loonstrook die ontbreken en de onregelmatigheidstoeslag of andere toeslag die verkeerd berekend is.
Kloptmijnloon.nl controleert jaarlijks honderden loonstroken die door werknemers worden aangeleverd. Uit de controle van de eerste loonstrookjes van 2018 blijkt dat er in 16,3% van de stroken fouten gemaakt worden. In onze ogen een fors percentage.

Minder dan vorig jaar
Die 16,3% is een verbetering ten opzichte van vorig jaar. In 2017 bleek namelijk in 20% van de loonstroken fouten te zitten. De meeste fouten worden gemaakt door werkgevers in de retail en horeca. Werknemers die erachter komen dat hun loonstrook – en vaak dus ook hun salaris – niet klopt, kunnen bij hun werkgever aankloppen om met terugwerkende kracht alsnog de juiste beloning te krijgen. Werkt de werkgever niet mee, dan kunnen ze naar de rechter stappen en Inspectie SZW inschakelen. Blijkt bij een controle van de inspectie dat werknemers inderdaad te weinig betaald krijgen, dan kan de werkgever een boete voor onderbetaling of uitbuiting krijgen.

De salarisberekening uitgelegd
Wij hebben in dit document op een heldere manier proberen uit te leggen hoe de loonstrook is opgebouwd.
Tip: leuk om te verstrekken aan uw werknemers!

Als u twijfelt aan de juistheid van de loonstroken die u met LogiSal heeft gemaakt, informeer dan naar de controle-mogelijkheden via helpdesk@logihuis.nl

loonstrook controle

Datum: 14 maart 2018