Loonbelasting in 2019: onderscheid tussen inwoners en niet-inwoners

Loonbelasting in 2019: onderscheid tussen inwoners en niet-inwoners

Vanaf 1 januari 2019 komen er drie keer zoveel loonbelastingtabellen. Dit komt doordat er straks voor de heffingskortingen onderscheid wordt gemaakt tussen inwoners en niet-inwoners van Nederland. In LogiSal is het vanaf versie 2018-4A (11 oktober) mogelijk aan te geven van welk land werknemer inwoner is. Bij het overzetten van de administratie naar 2019 vult LogiSal het automatisch in aan de hand van het woonland.

Onderscheid inwoners en niet-inwoners
In de loonbelastingtabellen wordt er straks onderscheid gemaakt tussen drie groepen werknemers:

1. werknemers die inwoner zijn van Nederland
2. werknemers die inwoner zijn van een andere lidstaat van de Europese Unie, van een EER-land of de BES-eilanden
3. werknemers die inwoner zijn van een ander land dan de landen onder 1 en 2

Verantwoordelijkheid
Uit de tekst van de nieuwsbrief loonheffingen 2019 maken wij op dat het de verantwoordelijkheid is van de werkgever om te bepalen van welk land werknemer inwoner is. De loonbelastingverklaring is geen vrijwaring. De letterlijke tekst van de belastingdienst:

Dat bepaalt u op basis van de feiten en omstandigheden die u bekend zijn: bijvoorbeeld de woonplaats die de werknemer u heeft aangeleverd als 1 van de gegevens voor de loonheffingen, reiskostenvergoedingen die u hem betaalt en gegevens voor beoordeling van de verzekeringsplicht. In de meeste gevallen zult u op deze manier kunnen vaststellen van welk land de werknemer inwoner is.

Op welk deel heeft een werknemer recht?
Alleen inwoners van Nederland hebben recht op het belastingdeel van de loonheffingskorting. Niet inwoners hebben alleen nog recht op het premiedeel (van de heffingskortingen) als ze in Nederland verzekerd zijn voor de volksverzekeringen. Voor het belastingdeel geldt nog een uitzondering voor inwoners van een andere lidstaat van de EU, van een EER-land (IJsland, Noorwegen en Liechtenstein), Zwitserland of de BES-eilanden (Bonaire, Sint Eustatius en Saba).

Bron: Nieuwsbrief loonheffingen 2019 versie 1

handboek loonheffingen 2018