Vanaf 1 juli 2019 regeling Private Aanvulling WW in de Metaal en Techniek

Vanaf 1 juli 2019 regeling Private Aanvulling WW in de Metaal en Techniek

Met ingang van 1 juli 2019 wordt in de sector Metaal en Techniek een nieuwe regeling geïntroduceerd: de Private Aanvulling WW. In toenemende mate wordt dit voor bedrijfstakken door de SPAWW uitgevoerd. De sector Metaal en Techniek brengt dit echter in een eigen stichting onder en is hiervoor een aanvullende cao WWM overeengekomen.

De cao WWM voorziet in een aanvullende uitkering die ingaat na afloop van de wettelijke WW- of loongerelateerde uitkering (WGA). De cao WWM is algemeen verbindend verklaard. Dit betekent dat deze cao geldt voor werknemers en werkgevers die vallen onder de volgende bedrijfstakken;

– het carrosseriebedrijf;
– de goud- en zilvernijverheid;
– het isolatiebedrijf;
– het metaal bewerkingsbedrijf;
– het technisch installatiebedrijf;
– het motorvoertuigen- en tweewielerbedrijf;
– het tank en wasbedrijf (m.u.v. zeilmakerijen)

De cao WWM geldt ook voor werkgevers die vrijwillig zijn aangesloten bij de bedrijfstakregelingen. Hieronder leest u wat dit voor u betekent.

Wat wordt aangevuld?
De overheid heeft in 2016 aanpassingen doorgevoerd in de opbouw en duur van de WW- en WGA-uitkeringen. De periode dat een werknemer recht heeft op deze uitkeringen is daardoor korter geworden. Een werknemer die langer dan 10 jaar werkt bouwt nog maar een halve maand WW of WGA per gewerkt jaar op. Voorheen was dit 1 maand. Ook de maximale duur van de uitkeringen is verkort van 38 naar 24 maanden. De cao WWM repareert de kortere WW en WGA.

Wat betekent dit de salarisadministratie?
In de cao is vastgelegd dat werknemers deze premie gaan betalen. De werkgever is echter verantwoordelijk voor de inhouding en afdracht van de werknemersbijdrage aan Stichting WWM (SWWM). De Stichting beheert de premiebijdragen. De uitkeringenadministratie wordt verzorgd door een gespecialiseerde uitvoerder: WWplus.

De bijdrage voor de regeling moet vanaf 1 juli 2019 bij de werknemers worden ingehouden. De premie bedraagt 0,3 over hetzelfde jaarsalaris als het pensioen (PMT) en wordt via de combinota van het Pensioenfonds Metaal en Techniek in rekening gebracht.

In LogiSal is hiervoor een regeling beschikbaar (via Werkgever – Inhoudingen – Sociale Fondsen. In deze regeling is de premie vanaf 1 juli 2019 op 0,3% gezet. Ga naar Werkgever > tab Inhoudingen > subtab Sociale fondsen. Dubbelklik de onderste regel en vul in bij naam WWM. Ga naar de tab Koppel en koppel deze inhouding aan MN WWN aanv WW en WGA. Klik op %%Bijwerken en sluit de werkgever. De premie wordt vervolgens ingehouden vanaf 1 juli.