LogiSal UPA-proof!

Logihuis heeft samen met het Pensioenfonds Zorg & Welzijn (PFZW) de testfase succesvol afgerond. Hiermee is LogiSal gecertificeerd om per 1 januari 2017 de pensioenaangifte te verzenden middels de UPA.

UPA staat voor Uniforme Pensioen Aangifte en is een nieuwe standaard voor het volautomatisch uitwisselen van salarisgegevens tussen werkgevers/administratiekantoren en pensioenfondsen.
Op 1 januari 2017 gaat PFZW hier als eerste van de pensioenfondsen mee van start. Dit geldt voor alle werkgevers die zijn aangesloten bij PFZW. De komende jaren zullen andere pensioenfondsen ook overstappen naar dit nieuwe formaat.

De voordelen van de UPA

Wij hebben de voordelen van de UPA voor u op een rij gezet:

  • Het koppelen van de aanlevering van pensioengegevens aan de salarisadministratie verlaagt de kans op fouten en vermindert de administratieve lasten;
  • De gegevens worden elke maand gecheckt op verschillen. Daarmee is de gegevensaanlevering actueler en van betere kwaliteit;
  • Het jaarwerk vervalt en daarmee de premiepieken aan het einde van het jaar;
  • Door de verstrekking van de personeelsgegevens uit de loonadministratie kan PFZW beter beoordelen of de pensioenaangifte juist is. Dit zorgt voor een kwalitatievere pensioenaangifte met minder correcties achteraf.

De UPA kunt u in LogiSal2017 aanmaken via Periodeblok > UPA Zorg en Welzijn.

De indiening kunt u verzorgen via LogiPoort of LIS.

Datum: 23 november 2016