Veel kleine wijzigingen Verzamelwet SZW 2017

Veel kleine wijzigingen in de Verzamelwet SZW 2017

Het wetsvoorstel voor de Verzamelwet SZW 2017 is gepubliceerd.

In dit wetsvoorstel, dat nog door de Eerste en Tweede Kamer goedgekeurd moet worden staan een aantal kleine wijzigingen die per 1 januari van kracht moeten zijn.
Er zijn wijzigingen aangebracht in o.a. de Ziektewet, de Wet financiering sociale verzekeringen (WFSV), de Participatiewet en de Wet tegemoetkomingen loondomein (WTL).

Hieronder volgen een aantal voorgestelde wijzigingen:

  • De bovengrens van het lage-inkomensvoordeel (40-urige werkweek) wordt verhoogd van 120% naar 125%.
  • Voor alle werknemers binnen de doelgroep van de Participatiewet geldt de no-riskpolis.
  • Eigenrisicodragers voor de Ziektewet kunnen zonder de tussenkomst van het UWV een proefplaatsing goedkeuren voor (ex)werknemers met een ZW-uitkering. 
    Daarnaast draaien zij langer voor de ZW-uitkering op, als de WIA-uitkering te laat wordt aangevraagd.
  • Gegevens die uit een polis- of basisregistratie gehaald kunnen worden, hoeven niet meer bij de Gemeente, UWV of de Sociale Verzekeringsbank opgevraagd te worden. 
    Bij het UWV kunnen werkgevers gegevens over hun uitzendkrachten uit het doelgroepregister opvragen.

d.d. 7-9-2016

Veel kleine wijzigingen in de Verzamelwet SZW 2017