Kennisdocument Premiedifferentiatie WW gepubliceerd

Kennisdocument Premiedifferentiatie WW gepubliceerd

Vanaf 1 januari 2020 is de hoogte van de premie WW afhankelijk van de aard van het arbeidscontract. Voor een vast contract geldt de lage premie, voor een flexibel contract de hoge premie. De premiedifferentiatie WW is onderdeel van de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB).

Het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft een kennisdocument Premiedifferentiatie WW gepubliceerd. In het kennisdocument vindt u 18 vragen en antwoorden. Ook staan er praktijkvoorbeelden in en een handig stroomschema. In het kennisdocument leest u meer over de voorwaarden en hoe u dit moet verwerken in de aangifte loonheffingen.

Download hier het kennisdocument.

Zie ook: Premiedifferentiatie Awf.

30 november hebben wij aan onze vaste klanten de verlengingsmail voor de licentiesleutel(s) verzonden. Het e-mailadres is het adres waarmee in het afgelopen jaar een webshop-account is aangemaakt. Mail gemist: neem contact op met de helpdesk.