Juist aangiftetijdvak

Sinds 1 januari 2015 is er een wijziging opgenomen in de gegevensspecificatie van de aangifte loonheffingen met betrekking tot het maximum aantal SV-dagen in de loonaangifte. Per kalenderweek mogen niet meer dan 5 SV-dagen worden opgegeven. Bij een 4-wekelijkse aangifte kunnen er maximaal 20 SV-dagen worden opgegeven. Bij een maandaangifte kunnen er maximaal tussen de 20 en 23 SV-dagen (afhankelijk van de maand) worden opgegeven. Minder kan wel, bijvoorbeeld een parttime werknemer. De Belastingdienst heeft aan het begin van 2015 aan ons (Logihuis B.V.) aangegeven dat er voor 2015 nog geen controle zit op het maximum aantal SV-dagen in de loonaangifte. Voor 2016 weten wij niet of dit wel gaat gebeuren.

Om te voorkomen dat uw aangifte loonheffingen wordt afgekeurd adviseren wij u dan ook om goed te kijken of uw aangiftetijdvak aansluit bij de verloning die u voert. Boekt u de lonen per 4-weken en is uw aangiftetijdvak per maand, pas dan uw aangiftetijdvak aan naar 4-weken. Boekt u de lonen per maand en is uw aangiftetijdvak per 4-weken, pas dan ook uw aangiftetijdvak aan naar maand. Het wijzigingsformulier kunt u terugvinden op de website van de Belastingdienst (wijzigingsformulier). Dit formulier dient u in te sturen vóór 14 december 2015.

Het is ook mogelijk dat u zowel maand als 4-weken verloningen boekt binnen hetzelfde loonheffingennummer. In dat geval dient u een L02 nummer te openen bij de Belastingdienst.
Dit kunt u doen via het formulier aanmelding loonheffingen. Bij de opmerkingen kunt u uitleggen dat u een L02 nummer wilt openen per 1-1-2016 omdat u zowel een maand als 4-weken verloning voert binnen uw onderneming. Is dit bij u het geval, dan dient u deze werkgever in LogiSal ook op te splitsen in twee werkgevers. Neem contact op met onze helpdesk om de stappen op te vragen hoe u dit het beste in LogiSal kunt uitvoeren.

Meer nieuws: klik hier.

Datum: 9 november 2015

 

Op dinsdag 26 september vanaf 08:00 uur vinden er bij de Belastingdienst werkzaamheden plaats, waardoor er tijdelijk geen verwerking plaats zal vinden. De Belastingdienst verwacht dat de verwerking rond 14:00 uur weer opgestart kan worden. Het kan dus zijn dat u tijdelijk later een ontvangstbevestiging van ons ontvangt dan u gewend bent.