Integratie WBSO en RDA

De WBSO en de RDA regelingen worden per 1 januari 2016 samengevoegd tot één fiscale regeling die wordt verrekend met de loonheffing. Deze beslissing moet leiden tot een eenvoudigere aanvraagprocedure en een vereenvoudiging voor de ondernemer. De overheid stimuleert en ondersteunt bedrijven om te investeren in Research en Development (R&D), innovatie is namelijk een bron voor duurzame economische groei en levert een belangrijke bijdrage aan de versterking van het concurrentievermogen van Nederland.

WBSO
Met de WBSO kunnen bedrijven de financiële lasten van R&D-projecten verlagen (Wet bevordering speur- en ontwikkelingswerk). Deze regeling is vormgegeven als een afdrachtvermindering op de loonbelasting en premie volksverzekeringen. In LogiSal kunt u deze afdrachtvermindering vinden onder Jaarblok > Afdrachtvermindering.

RDA
Naast de loonkosten voor R&D (de WBSO) worden met deze regeling, de RDA, ook de daarbij horende overige kosten en uitgaven gestimuleerd. De RDA is vormgegeven als extra aftrekpost voor de winstbelasting met als grondslag de kosten en uitgaven voor R&D (niet loon).

Op dit moment krijgt een bedrijf dat zowel WBSO als RDA aanvraagt twee beschikkingen. Door de integratie verdwijnt voor bedrijven de noodzaak om, naast de WBSO-beschikking bij de loonheffing, ook de RDA-beschikking op te voeren bij de aangifte voor de winstbelasting.

 

 

Datum: 28 september 2015