Inkomenscode 21 vervalt per 1 januari 2017

Inkomenscode 21 vervalt per 1 januari 2017

De Inkomenscode 21 (overige pensioenen, lijfrenten enz.) vervalt per 1 januari 2017. Er komen 10 nieuwe codes voor in de plaats. De overgang naar andere codes heeft geen nieuwe inkomstenverhouding tot gevolg. Alleen als u verschillende uitkeringen onder dezelfde codes tegelijk uitkeert, moet u per code een nieuwe inkomstenverhouding aanmaken.

De volgende codes vervangen per 1 januari 2017 inkomenscode 21:

54. Opname levenslooptegoed door een werknemer die op 1 januari 2017 61 jaar of ouder is.
55. Uitkering in het kader van de Algemene Pensioenwet Politieke Ambtsdragers (APPA).
56. Ouderdomspensioen dat via de werkgever is opgebouwd.
57. Nabestaandenpensioen dat via de werkgever is opgebouwd.
58. Arbeidsongeschiktheidspensioen dat via de werkgever is opgebouwd.
59. Lijfrenten die zijn afgesloten in het kader van een individuele of collectieve arbeidsovereenkomst.
60. Lijfrenten die niet zijn afgesloten in het kader van een individuele of collectieve arbeidsovereenkomst.
61. Aanvulling van de werkgever aan een werknemer op een uitkering werknemersverzekeringen, terwijl de dienstbetrekking is beëindigd.
62. Ontslagvergoeding/ transitievergoeding.
63. Overige, niet hiervoor aangegeven pensioenen of samenloop van meerdere pensioenen/lijfrenten (al dan niet hiervoor aangegeven) of een betaling op grond van een afspraak na einde dienstbetrekking.

Deze codes vindt u in LogiSal2017 onder Werknemer > Fiscaal > Fiscale vragen.

belastingdienst_amsterdam_1

Datum: 21 oktober 2016