Informatie over coronavirus voor werkgevers

Informatie over coronavirus voor werkgevers m.b.t. de salarisadministratie

Het coronavirus (COVID-19) is eind februari 2020 ook definitief vastgesteld in Nederland. Na het eerste ziektegeval op 28 februari is het aantal vastgestelde besmettingen inmiddels opgelopen tot 508 (11 maart). Een aantal dat ongetwijfeld nog verder zal stijgen. Hoe moet u als bedrijf, instelling of organisatie op een gezonde en veilige manier omgaan met de gevolgen van het coronavirus?

De salarisadministratie en deeltijd-WW
Hier verandert niets. U moet het loon 100% doorbetalen en dat gaat net zo als anders. Wij raden het af om de WW-uitkering in een aparte inkomstenverhouding te verwerken.

Noodfonds overbrugging werkgelegenheid
Dit gaat de regeling werktijdverkorting vervangen.

Preventieve adviezen
De Nederlandse Vereniging voor Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde (NVAB) noemt een aantal landelijke websites waar actuele en betrouwbare (medische) informatie over COVID-19 is te vinden. Voor de laatste preventieve adviezen bent u in ieder geval bij het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) aan het juiste adres.

Handreiking VNO-NCW
VNO-NCW, MKB-Nederland en AWVN hebben een handreiking opgesteld welke een compilatie van adviezen, tips en handreikingen van verschillende organisaties en instellingen, zoals het ministerie van Buitenlandse Zaken en de Europese Unie in Brussel bevat. Die adviezen, tips en handreikingen gaan in hoofdzaak over het treffen van hygiënische maatregelen, het gaande houden van het bedrijf, in- en uitgaande reizen, de rol van de bedrijfsarts, de huisarts en thuiswerken. Ook is een hoofdstuk opgenomen over de arbeidsrechtelijke consequenties.

Maatregelen kabinet

  • Tijdelijke regeling tegemoetkoming loonkosten
  • Extra ondersteuning zelfstandig ondernemers
  • Versoepeling uitstel van betaling belasting en verlaging boetes
  • Verruiming regeling Garantie Ondernemersfinanciering
  • Rentekorting kleine ondernemers op microkredieten Qredits
  • Tijdelijk borgstelling voor land- en tuinbouwbedrijven
  • Overleggen over toeristenbelasting
  • Compensatieregeling getroffen sectore
Op dinsdag 26 september vanaf 08:00 uur vinden er bij de Belastingdienst werkzaamheden plaats, waardoor er tijdelijk geen verwerking plaats zal vinden. De Belastingdienst verwacht dat de verwerking rond 14:00 uur weer opgestart kan worden. Het kan dus zijn dat u tijdelijk later een ontvangstbevestiging van ons ontvangt dan u gewend bent.