Informatie over coronavirus voor werkgevers

Informatie over coronavirus voor werkgevers m.b.t. de salarisadministratie

Het coronavirus (COVID-19) is eind februari 2020 ook definitief vastgesteld in Nederland. Na het eerste ziektegeval op 28 februari is het aantal vastgestelde besmettingen inmiddels opgelopen tot 508 (11 maart). Een aantal dat ongetwijfeld nog verder zal stijgen. Hoe moet u als bedrijf, instelling of organisatie op een gezonde en veilige manier omgaan met de gevolgen van het coronavirus?

De salarisadministratie en deeltijd-WW
Hier verandert niets. U moet het loon 100% doorbetalen en dat gaat net zo als anders. Wij raden het af om de WW-uitkering in een aparte inkomstenverhouding te verwerken.

Noodfonds overbrugging werkgelegenheid
Dit gaat de regeling werktijdverkorting vervangen. Veel is nog niet bekend. Volg deze link voor informatie:
https://www.uwv.nl/werkgevers/actueel/noodfonds-overbrugging-werkgelegenheid-now.aspx

Preventieve adviezen
De Nederlandse Vereniging voor Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde (NVAB) noemt een aantal landelijke websites waar actuele en betrouwbare (medische) informatie over COVID-19 is te vinden. Voor de laatste preventieve adviezen bent u in ieder geval bij het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) aan het juiste adres.

Handreiking VNO-NCW
VNO-NCW, MKB-Nederland en AWVN hebben inmiddels een handreiking opgesteld. Deze is bedoeld voor onder meer werkgevers, managers en personeelsfunctionarissen. De handreiking bevat een compilatie van adviezen, tips en handreikingen van verschillende organisaties en instellingen, zoals het ministerie van Buitenlandse Zaken en de Europese Unie in Brussel. Die adviezen, tips en handreikingen gaan in hoofdzaak over het treffen van hygiënische maatregelen, het gaande houden van het bedrijf, in- en uitgaande reizen, de rol van de bedrijfsarts, de huisarts en thuiswerken. Ook is een hoofdstuk opgenomen over de arbeidsrechtelijke consequenties.

Maatregelen kabinet

  • Tijdelijke regeling tegemoetkoming loonkosten
  • Extra ondersteuning zelfstandig ondernemers
  • Versoepeling uitstel van betaling belasting en verlaging boetes
  • Verruiming regeling Garantie Ondernemersfinanciering
  • Rentekorting kleine ondernemers op microkredieten Qredits
  • Tijdelijk borgstelling voor land- en tuinbouwbedrijven
  • Overleggen over toeristenbelasting
  • Compensatieregeling getroffen sectoren

Interessante links

Belastindienst.nl – Het coronavirus – kijk wat voor u de gevolgen zijn

Rijksoverheid.nl – Coronavirus COVID-19

Rijksoverheid.nl – Coronavirus: kabinet neemt pakket nieuwe maatregelen voor banen en economie

uwv.nl – Actuele informatie UWV over het coronavirus

achmearechtsbijstand.nl – Door het coronavirus minder werk. Wat zijn mijn rechten?