Informatie over het lage-inkomensvoordeel (LIV)

Informatie over het lage-inkomensvoordeel (LIV)

Werkgevers kunnen vanaf 1 januari 2017 profiteren van het lage-inkomensvoordeel (LIV). Dit maakt het per 1 januari 2017 aantrekkelijker om bijvoorbeeld langdurig werklozen of mensen met een arbeidsbeperking aan te nemen. Het LIV is een tegemoetkoming voor werkgevers, waarmee de loonkosten van werknemers met een salaris rond het minimumloon lager worden. Door deze financiële bijdrage blijven de loonkosten laag voor werknemers die tussen 100-125% van het minimumloon (van een 23-jarige) verdienen.

De Belastingdienst keert op basis van gegevens van UWV de vergoeding over 2017 in 2018 automatisch uit aan de werkgever. Daar hoeft een werkgever geen aanvraag voor in te dienen. Het LIV wordt in verhouding (naar rato) berekend op basis van het aantal gewerkte uren per jaar.

Hoogte LIV

Vanuit LogiSal is het niet mogelijk een berekening van het LIV te printen. De Belastingdienst heeft een calculator op hun website om het voordeel te berekenen. Deze vindt u op deze pagina. Een overzicht van de verloonde uren kunt u printen in LogiSal via Loonaangifte > Cumulatief (bovenste blok, meest rechter kolommen).

30 november hebben wij aan onze vaste klanten de verlengingsmail voor de licentiesleutel(s) verzonden. Het e-mailadres is het adres waarmee in het afgelopen jaar een webshop-account is aangemaakt. Mail gemist: neem contact op met de helpdesk.