Infographic over de Wet tegemoetkoming loondomein

Infographic over de Wet tegemoetkomingen loondomein

UWV heeft in samenwerking met SZW en de Belastingdienst, een handige infographic over het loonkostenvoordeel, lage-inkomensvoordeel en jeugd-LIV gemaakt. Hierin ziet u in 1 overzicht wat deze tegemoetkomingen inhouden.

In de infographic vindt u:

  • de voorwaarden per tegemoetkoming
  • het proces van toekenning van de tegemoetkomingen
  • de overgangsregeling voor het loonkostenvoordeel
  • informatie over de doelgroepverklaring

Hier kunt u de infographic downloaden.

Datum: 9 oktober 2018