Hoogste schijventarief naar 51,95%

Hoogste schijventarief naar 51,95%

Met ingang van 1 januari 2018 is het hoogste schijventarief 51,95% in plaats van 52%.

Het tarief van 52% geldt nog wel in deze 3 gevallen:
• voor anonieme werknemers (zie paragraaf 2.6 van het Handboek 2017);
• voor de afkoop van lijfrenten (zie paragraaf 4.10 van het Handboek 2017);
• voor de pseudo-eindheffing RVU-regeling (zie paragraaf 24.7 van het Handboek 2017).

De Belastingdienst heeft dit echter op het allerlaatste moment bekendgemaakt. U mag daarom in 2018 het nieuwe tarief van 51,95% ook gebruiken voor anonieme werknemers en voor de afkoop van lijfrenten. De Belastingdienst legt dan ook geen correctieverplichtingen of naheffingen op.

Voor de pseudo-eindheffing RVU-regeling moet echter wel altijd het percentage van 52% worden toegepast.

Werkhervattingskas en sectorpremies

Datum: 2 januari 2018