Hogere werkdruk voor payroll professionals

Hogere werkdruk voor payroll professionals

Uit het ‘NIPRA’s Trendonderzoek Salarisprofessionals 2017’ is gebleken dat de werkdruk voor de salarisprofessional het afgelopen jaar fors is toegenomen. Twee derde van de salarisadministrateurs heeft met meer werkt te maken gekregen. Het werk wordt niet alleen meer, maar ook complexer van aard. Dit komt mede omdat de werkzaamheden verschuiven van administreren naar adviseren.

Flinke stelselwijzigingen van het arbeidsrecht en de de Wet werk en zekerheid tellen hier ook in mee. De Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties heeft nog niet tot veel extra werk geleid. Dit wordt mede veroorzaakt doordat de handhaving op deze wet is uitgesteld in afwachting van een grote aanpassing.

De krapte op de arbeidsmarkt speelt inmiddels ook voor de salarisprofessional. Driekwart geeft aan afgelopen half jaar een loonsverhoging te hebben gehad, de helft van de salarisadministrateurs geeft aan dat zij het afgelopen jaar zijn benaderd voor een andere baan. Linkedin speelt hierin uiteraard een grote rol.

Meer informatie vindt u in het persbericht van het NIRPA.

D.d. 31-8-2017
Meer nieuws? Klik hier.