Hoe verwerkt u een transitievergoeding?

Hoe verwerkt u een transitievergoeding?

Als u aan een werknemer een transitievergoeding uitkeert, moet u rekening houden met een aantal zaken. Een transitievergoeding betreft namelijk loon uit vroegere dienstbetrekking. Omdat de verzekeringsstatus wijzigt dient u hiervoor een nieuwe inkomstenverhouding aan te maken.

U gaat hier in LogiSal als volgt mee om:

Aanmaken nieuwe inkomstenverhouding 
Ga naar Werknemer > Openen > Selecteer aan de rechterkant 2e contract.
Kies vervolgens voor Nieuw > vul het nieuwe werknemersnummer in en kies voor aanmaken.
– Vul de oorspronkelijke datum in dienst in
– Ga naar tab Fiscaal > Selecteer de groene tabel
– Ga naar tab Fiscaal > subtab Fiscale vragen en zet de inkomenscode op 62
– Ga naar tab Instelling en zet bij Werknemersverzekeringen de werknemersverzekeringen én de ZW (Ziektewet) uit, De Zvw die van toepassing is moet actief blijven.
– Ga naar de tab LoonED en haal de gegevens daar weg.

Koppelen i.v.m. cumulatieven (ZVW)
– U gaat naar de inkomstenverhouding waarop u de ontslagvergoeding gaat verwerken.
– Kies aan de rechterkant voor cumulatieven.
– Tab Werkn. Verz. > Vul onderaan bij cumulatieven verbinden met andere werknemer het nummer in van de andere personeelsnummer waarop reeds is verwerkt.

Andersom moet u dit ook bij de andere inkomstenverhouding instellen.

Looncode
Controleer bij looncode of er een looncode Transitievergoeding bestaat, zo niet:
Ga naar looncode > Selecteert een lege regel > Soort: 07 Vroegere arbeid > Omschrijving: Transitievergoeding.
Geavanceerd > Is bijzonder loon moet AAN en onderdeel van de kostprijs ook.

Bereken
Voeg de looncode Transitievergoeding toe met het juiste bedrag.
De dagen en uren zet u op 0.

Vergoeding wegens schending van de aanzegverplichting
Daarvoor geldt het bovenstaande ook. Ook als de werknemer een vergoeding krijgt en toch in dienst blijft, is dit loon uit vroegere dienstbetrekking.

Menu