Hoe verwerk ik een transitievergoeding?

Hoe verwerk ik een transitievergoeding?

Als u aan een werknemer een transitievergoeding uitkeert, moet u rekening houden met een aantal zaken. Een transitievergoeding betreft namelijk loon uit vroegere dienstbetrekking. Omdat de verzekeringsstatus wijzigt dient u hiervoor een nieuwe inkomstenverhouding aan te maken.

U gaat hier in LogiSal als volgt mee om:

Aanmaken nieuwe inkomstenverhouding

Ga naar Werknemer > Openen > Selecteer aan de rechterkant 2e contract.
Kies vervolgens voor Nieuw > vul het nieuwe werknemersnummer in en kies voor aanmaken.
– Vul de datum in en uit dienst in van het tijdvak waarin de uitkering maakt.
– Ga naar tab Fiscaal > Selecteer de groene tabel
– Ga naar tab Fiscaal > subtab Fiscale vragen en zet de inkomenscode op 62
– Ga naar tab Instelling en zet bij Werknemersverzekeringen de werknemersverzekeringen én de ZW (Ziektewet) uit, De Zvw die van toepassing is moet actief blijven.
– Ga naar de tab LoonED en haal de gegevens daar weg.

Koppelen i.v.m. cumulatieven (ZVW)

– U gaat naar de inkomstenverhouding waarop u de ontslagvergoeding gaat verwerken.
– Kies aan de rechterkant voor cumulatieven.
– Tab Werkn. Verz. > Vul onderaan bij cumulatieven verbinden met andere werknemer het nummer in van de andere personeelsnummer waarop reeds is verwerkt.

Andersom moet u dit ook bij de andere inkomstenverhouding instellen.

Looncode

Controleer bij looncode of er een looncode Transitievergoeding bestaat, zo niet:
Ga naar looncode > Selecteert een lege regel > Soort: 07 Vroegere arbeid > Omschrijving: Transitievergoeding.
Geavanceerd > Is bijzonder loon moet AAN en onderdeel van de kostprijs ook.

Bereken

Voeg de looncode Transitievergoeding toe met het juiste bedrag.
De dagen en uren zet u op 0.

Vergoeding wegens schending van de aanzegverplichting

Daarvoor geldt het bovenstaande ook. Ook als de werknemer een vergoeding krijgt en toch in dienst blijft, is dit loon uit vroegere dienstbetrekking.

Meer hulp nodig? Zie de online help voor meer informatie.

Menu