Hoe verloon ik een werknemer die de AOW-leeftijd bereikt?

Hoe verloon ik een werknemer die de AOW-leeftijd bereikt?

Er gelden specifieke regels voor de verloning wanneer een werknemer de AOW-leeftijd bereikt.
In 2017 geldt dat een werknemer de AOW-leeftijd bereikt wanneer hij 65 jaar en 9 maanden oud is.

Een voorbeeld voor de verloning:
Een werknemer is geboren op 19 oktober 1951. Hij bereikt dan op 19 juli 2017 zijn AOW-leeftijd. Tot en met 30 juni 2017 is de werknemer dan verzekerd voor alle werknemersverzekeringen en draagt de werkgever hiervoor ook premies (WW/WAO/AWF) af. Van 1 juli 2017 tot en met 18 juli 2017 is de werknemer nog steeds verzekerd voor de werknemersverzekeringen, echter hoeft de werkgever over deze periode geen premies meer af te dragen (wel een recht maar geen afdracht). Vanaf 19 juli 2017 is de werknemer AOW-gerechtigd en is de werknemer alleen nog verzekerd voor de ZW (Ziektewet). De Belastingdienst geeft aan dat wanneer de werknemer blijft werken er ook sprake is van een nieuwe inkomstenverhouding.

Voor een vier-wekelijkse verloning kunt u zich al voorstellen dat dit gecompliceerder is.
U dient dan eventueel al in de periode voor het bereiken van de AOW-leeftijd rekening te houden met een gedeelte van het loon waarover u geen premies meer hoeft af te dragen.

LogiSal gebruikers kunnen de online help (F1) raadplegen. Daar staat exact beschreven wat u dient te doen.

d.d. 4-5-2017