Het loonkostenvoordeel uitgelegd

Het loonkostenvoordeel uitgelegd

Het loonkostenvoordeel (LKV) is sinds 2018 een nieuwe, jaarlijkse tegemoetkoming voor werkgevers. Deze vervangen per 1 januari 2018 de premiekorting oudere werknemer en de premiekorting arbeidsgehandicapte werknemer. De premiekorting jongere werknemer is vervallen.

Er zijn in totaal vier loonkostenvoordelen

  • LKV oudere werknemer
  • LKV arbeidsgehandicapte werknemer
  • LKV doelgroep banenafspraak en scholingsbelemmerden
  • LKV herplaatsen arbeidsgehandicapte werknemer

UWV berekent het loonkostenvoordeel en de Belastingdienst betaalt na afloop van het kalenderjaar uit. Voor het claimen van deze voordelen dienen de werknemers aan bepaalde voorwaarden te voldoen en dient er een doelgroepverklaring te zijn.

Ga naar deze pagina van de Rijksoverheid voor meer informatie over het aanvragen, de hoogte (rekentool) en de voorwaarden.

 

Overgangsregeling

Wanneer u in 2018 nog premiekorting zou benutten, kan het zijn dat u in aanmerking komt voor de overgangsregeling. U mag dan LKV toepassen in 2018.
Meer informatie daarover vindt u op de website van het UWV.

 

LKV toepassen in LogiSal

Bij de werknemer op tab Subsidie kunt u aanvinken of de werknemer in aanmerking komt voor LKV. Deze wordt dan meegenomen in de loonaangifte die u samenstelt in LogiSal. Dit kunt u controleren door in de kolom Lkv te kijken op de print van loonaangifte.

 

Download hier het Kennisdocument Wet tegemoetkomingen loondomein (Wtl)

 

loonkostenvoordeel LKV logihuis logisal

 

D.d.: 13-02-2018

30 november hebben wij aan onze vaste klanten de verlengingsmail voor de licentiesleutel(s) verzonden. Het e-mailadres is het adres waarmee in het afgelopen jaar een webshop-account is aangemaakt. Mail gemist: neem contact op met de helpdesk.