Het kabinet is dichtbij een akkoord over het noodpakket 3.0

Het kabinet is dichtbij een akkoord over het noodpakket 3.0, dat op 1 oktober ingaat en mogelijk volgende week al wordt gepresenteerd. Het derde pakket wordt verlengd tot aan de zomer van volgend jaar en heeft daarmee een veel langere looptijd dan de twee voorgangers. Zo weten getroffen bedrijven langer waar ze op kunnen rekenen, is de gedachte.

Tegelijkertijd zet het kabinet stappen om zowel de hoogte van de vergoedingen als de doelgroep te beperken. Op die manier krijgen vooral bedrijven steun die echt nog niet zonder overheidssteun kunnen, zoals in de horeca, evenementenbranche en cultuursector.

Ook de hoogte van de loonsubsidie gaat omlaag. Nu krijgen werkgevers maximaal 90 procent van de loonkosten vergoed, dat wordt in de voorlopige plannen in stappen verlaagd naar 60 procent.

Daarnaast wordt het deel van de loonsom dat de overheid voor zijn rekening neemt afgebouwd. In de plannen die tot dusver op tafel hebben gelegen gebeurt dat stapsgewijs, van 90 procent, naar achtereenvolgens 80, 70 en 60 procent. Ook krijgen bedrijven meer ruimte om overtollig personeel te ontslaan. Daarbij heeft het volledig schrappen van de veelbesproken korting – ook wel bekend als de ‘ontslagboete’ – volgens betrokkenen de voorkeur. In het tweede pakket werd de korting nog als stok achter de deur voor grotere bedrijven behouden.

30 november hebben wij aan onze vaste klanten de verlengingsmail voor de licentiesleutel(s) verzonden. Het e-mailadres is het adres waarmee in het afgelopen jaar een webshop-account is aangemaakt. Mail gemist: neem contact op met de helpdesk.