Grafische industrie sectorpremie 1-1-2018

Grafische industrie sectorpremie 1-1-2018

De splitsing tussen de sectorpremies Grafische industrie exclusief fotografen (Risicopremiegroep 01) en Grafische industrie fotografen (Risicopremiegroep 02) komt per 1-1-2018 te vervallen. Beide sectorpremies worden samengevoegd tot één nieuwe Risicopremiegroep 03 Grafische industrie.

d.d. 21-8-2017
Meer nieuws? Klik hier.

wettelijk-minimum-loon-opdrachtnemers