Geen stijging AOW leeftijd in 2023

Geen stijging AOW leeftijd in 2023

De ministerraad heeft ingestemd met het voorstel om de AOW leeftijd niet te verhogen in 2023.

Vanaf 2022 wordt de AOW-leeftijd gekoppeld aan de levensverwachting.

De AOW-leeftijd blijft in 2023 67 jaar en drie maanden net zoals in 2022. Dit omdat de levensverwachting volgens het CBS minder snel blijkt te stijgen dan de voorgaande jaren.

Zekerheid van tevoren

Het besluit over de AOW-leeftijd moet altijd 5 jaar van tevoren bepaald worden.

Zo weten mensen altijd ruim op tijd wat hun te wachten staat zodat zij eventuele maatregelen kunnen nemen. Bijvoorbeeld het afsluiten van een verzekering of extra sparen voor het pensioen.

Schatten wanneer u de AOW-leeftijd bereikt?

De Sociale Verzekeringsbank heeft een leuke tool op hun website om uw AOW-leeftijd te schatten.

 

Wilt u iemand verlonen die de AOW leeftijd heeft bereikt? Kijk dan hier.

 

oudere-aow leeftijd

 

D.d.: 08-11-2017