Geen hogere AOW-leeftijd in 2025

In het pensioenakkoord is afgesproken dat de AOW-leeftijd de komende jaren in vertraagd tempo stijgt tot 67 jaar in 2024.

In de Wet temporisering verhoging AOW-leeftijd is geregeld dat de leeftijd waarop werknemers recht krijgen op de AOW-uitkering de komende jaren langzamer stijgt dan eerder was afgesproken. Daardoor is de AOW-leeftijd niet vanaf 2021 maar vanaf 2024 67 jaar, en wordt de AOW-leeftijd vanaf 2025 aan de gemiddelde levensverwachting gekoppeld, in plaats van vanaf 2022.

Stijgt de gemiddelde levensverwachting met een jaar, dan gaat de AOW-leeftijd met 8 maanden omhoog. Deze wijziging moet minister Koolmees echter nog in een apart wetsvoorstel uitwerken. Omdat het plan nog niet door de Tweede en Eerste Kamer is goedgekeurd, heeft de minister de AOW-leeftijd voor 2025 nu vastgesteld op basis van de huidige wetgeving: 67 jaar en 3 maanden. Als de afspraak uit het pensioenakkoord wet is geworden, is de AOW-leeftijd in 2025 67 jaar.

Op dinsdag 26 september vanaf 08:00 uur vinden er bij de Belastingdienst werkzaamheden plaats, waardoor er tijdelijk geen verwerking plaats zal vinden. De Belastingdienst verwacht dat de verwerking rond 14:00 uur weer opgestart kan worden. Het kan dus zijn dat u tijdelijk later een ontvangstbevestiging van ons ontvangt dan u gewend bent.