Gedifferentieerde premies WGA en ZW 2016

Gedifferentieerde premies WGA en ZW 2016

De premies voor de arbeidsongeschiktheids- en ziektewetverzekeringen waarvoor werkgevers zich bij UWV kunnen verzekeren blijven volgend jaar stabiel.
Zowel de WGA-vast als de ZW-flex premie wijzigen in 2016 fractioneel ten opzichte van dit jaar. De premie voor de WGA-flexverzekering wordt niet gewijzigd.
Dat blijkt uit de nota gedifferentieerde premies WGA en ZW 2016 van UWV.

Fluctuatie is wel zichtbaar in het aantal werkgevers dat eigenrisicodrager wordt, of juist terugkeert bij UWV. Het aantal eigenrisicodragers voor de WGA-verzekering neemt af, terwijl het eigenrisicodragerschap voor de ZW-verzekering toeneemt.

 

Datum: 1 september 2015