Foutief normbedrag Handboek Loonheffingen 2016

Foutief normbedrag Handboek Loonheffingen 2016

In het Handboek Loonheffingen 2016 staat (in paragraaf 20.3.1) een aantal keer het normbedrag voor maaltijden in een bedrijfskantine van 2015, namelijk € 3,20. Het juiste bedrag bedraagt in 2016 € 3,25 per werknemer per maaltijd. In de tabel achter in de pdf van het Handboek Loonheffingen 2016 staat wel het correcte bedrag vermeld. U kunt dit bedrag per maaltijd tot het loon van de werknemer rekenen of onderbrengen in de vrije ruimte van de werkkostenregeling.

Datum: 1 maart 2016