Minimumloon vanaf juli 2019 voor 21-jarigen fors gestegen

Maandag 1 juli gold als een feestdag voor 21-jarige werknemers die het minimumloon verdienen. Door de verlaging van de leeftijdsgrens in de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag gingen zij er maar liefst € 262,15 bruto per maand op vooruit. Ook de salarissen van 20-, 19- en 18-jarigen werden gelijktijdig verhoogd, zodat ze beter aansluiten bij het volledige minimumloon. Al vanaf 2017 gaat de leeftijd waarop jongeren recht hebben op het minimumloon stapsgewijs naar beneden. Twee jaar geleden hadden 22-jarigen al recht op het volledige minimumloon, voorheen moest je 23 jaar zijn.

Afhankelijk van de cao/sector
De bedragen van het wettelijk minimumloon gelden voor een volledige werkweek. Meestal is dat 36, 38 of 40 uur per week. Dit hangt af van de sector waarin je werkt en de mogelijke cao-afspraken die voor die sector gelden.

Forse boetes
Werkgevers die zich niet aan de minimumlonen houden, worden door Inspectie SZW onherroepelijk op de bon geslingerd. De bepaald niet malse boetes voor onderbetaling hangen af van de duur en het percentage van de onderbetaling en variëren van € 500,- tot € 10.000,-.

Voor meer informatie kunt u kijken op deze pagina van de Rijksoverheid.