WW-premies omlaag en herzieningssituatie in 2022 weer als vanouds

De WW-premies gaan omlaag en de herzieningssituatie in 2022 is weer als vanouds. De premies voor het Algemeen Werkloosheidsfonds (Awf) gaan in 2022 omlaag. Ook moeten werkgevers weer de lage Awf-premie herzien als een werknemer meer dan 30% heeft overgewerkt. Dat blijkt uit een begroting van het ministerie van Sociale zaken en werkgelegenheid.

Met de invoering van de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) , betalen werkgevers sinds 1 januari 2020 een lage Awf-premie (2,70%) voor vaste contracten en een hoge Awf-premie (7,70%) voor flexibele contracten.  Vanaf 2022 dalen deze premies naar respectievelijk 2,20% en 7,20%. Overigens had het kabinet als gevolg van het intrekken van de baangerelateerde investeringskorting (BIK), al besloten om vanaf 1 augustus 2021 de premiepercentages voor de rest van 2021 te verlagen.

Vanaf 2022 weer hoge WW bij meer dan 30% overwerk 
In de WAB was ook al opgenomen dat werkgevers met terugwerkende kracht alsnog de hoge WW-premie moeten afdragen voor vaste werknemers die in een kalenderjaar meer dan 30% hebben overgewerkt. Echter hadden bepaalde organisaties, waaronder in de zorg, door het coronavirus extra veel werk en zou het onterecht zijn geweest als door dat vele overwerk een hoge WW-premie verschuldigd was. Daarom heeft het kabinet deze zogenoemde 30% herzieningssituatie in 2020 en 2021 opgeschort. Tijdens Prinsjesdag is bekend gemaakt dat deze herzieningssituatie in 2022 weer van kracht zal worden.