Nieuw in 2020 is de WAB (Wet Arbeidsmarkt in Balans) en de daaruit voortvloeiende herzieningssituaties.
Een van de herzieningsmogelijkheden in die wet is dat u voor werknemers, die meer dan 30% overwerken alsnog over het hele jaar de hogere premie moet betalen.
Ten gevolge van de coronacrisis is besloten om de herzieningstoets na afloop van het jaar voor 2020 te laten vervallen.
Nu is 2021 aanstaande en de coronacrisis duurt voort.
Het kabinet heeft daarom nu al besloten dat deze herziening ook voor 2021 niet zal gelden.
De uitwerking van de regeling volgt snel.
Meer over de WAB op onze site.