Nieuwe rekenhulp voor transitievergoeding 2020

Vanaf 1 januari 2020, moet u de transitievergoeding op een andere wijze worden berekend. Voor oudere werknemers die al langer in dienst zijn, betaalt u straks minder. Maar iedere werknemer heeft straks al wel recht op een vergoeding vanaf het begin van de arbeidsovereenkomst. Wilt u weten wat de hoogte is van een transitievergoeding vanaf 1 januari 2020? Gebruik dan de nieuwe rekenhulp transitievergoeding. De berekening van deze vergoeding wijzigt door de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB).

U kunt voor het berekenen van de transitievergoeding de rekenhulp transitievergoeding van de Rijksoverheid gebruiken. De rekenhulp presenteert u een conclusie, waarin vermeld staat of een werknemer recht heeft op een transitievergoeding. Deze conclusie is gebaseerd op de gegevens die u hebt ingevuld.