Na 3 jaar recht op vast contract bij WAB

Na 3 jaar recht op vast contract bij WAB

Het kabinet wil het voor werkgevers aantrekkelijker maken om medewerkers in vaste dienst te nemen. Het kabinet wil dit bereiken door verschillen in kosten en risico’s tussen vaste en flexibele contracten te verminderen. Op die manier worden werkgevers minder huiverig om werknemers een vast contact aan te bieden.

Dat heeft ook voordelen voor de werkgevers: zij krijgen hierdoor goed ingewerkt personeel, dat weet wat het bedrijf nodig heeft op de lange termijn.

Op dit moment hebben werknemers recht op een vast contract als zij 2 jaar voor dezelfde werkgever werken of als zij 3 tijdelijke contracten hebben gehad (ketenbepaling). Het vierde contract is dan een vast contract.  Met de invoering van de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) wordt dit anders. Vanaf 1 januari 2020 hebben werknemers recht op een vast contract na 3 jaar of na 3 tijdelijke contracten.

De tussenpoos om de keten van tijdelijke contracten te doorbreken blijft op 6 maanden (26 weken) staan, maar in een cao mag worden geregeld dat die keten wordt verkort naar minimaal 3 maanden. Dat kan bijvoorbeeld als terugkerend werk voor een periode van een aantal maanden per jaar kan worden verricht, zoals seizoenswerk.

 

 

Datum: 5 juni 2019

 

30 november hebben wij aan onze vaste klanten de verlengingsmail voor de licentiesleutel(s) verzonden. Het e-mailadres is het adres waarmee in het afgelopen jaar een webshop-account is aangemaakt. Mail gemist: neem contact op met de helpdesk.