De Belastingdienst heeft een infographic gemaakt over de veranderingen voor een werkgever in de WW-premie.

Vanwege de nieuwe wet: de Wet arbeidsmarkt in balans heeft de Belastingdienst een infographic gemaakt voor de premiedifferentiatie WW.
In de infographic vindt u een ‘ja-ja-nee-check’. Met deze check kunt u nagaan of een werkgever voor een werknemer de hoge of lage WW-premie moet betalen.

Op dinsdag 26 september vanaf 08:00 uur vinden er bij de Belastingdienst werkzaamheden plaats, waardoor er tijdelijk geen verwerking plaats zal vinden. De Belastingdienst verwacht dat de verwerking rond 14:00 uur weer opgestart kan worden. Het kan dus zijn dat u tijdelijk later een ontvangstbevestiging van ons ontvangt dan u gewend bent.