De Belastingdienst heeft een infographic gemaakt over de veranderingen voor een werkgever in de WW-premie.

Vanwege de nieuwe wet: de Wet arbeidsmarkt in balans heeft de Belastingdienst een infographic gemaakt voor de premiedifferentiatie WW.
In de infographic vindt u een ‘ja-ja-nee-check’. Met deze check kunt u nagaan of een werkgever voor een werknemer de hoge of lage WW-premie moet betalen.