Hoge of lage AWF premie afhankelijk van aangiftetijdvak (WAB)

Hoge of lage AWF premie afhankelijk van aangiftetijdvak (WAB)

Dit artikel is voor u van groot belang als u in uw administratie meerdere verloningstijdvakken heeft, zoals maand en 4 weken. In Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) wordt de eerste dag van het aangiftetijdvak bepalend voor het toepassen van hoge of lage AWF premie. 

Stel het aangiftetijdvak is maand en de verloning is 4 weken en de situatie wijzigt op 20 april 2019. Dan zou de wijziging voor het eerst worden toegepast op 1 mei, maar de loonberekening  is van 22 april t/m 19 mei. Dit wordt onmogelijk.

Per maand of 4 weken 

Als u nog zowel per maand als per 4 weken verloont dan dient u voor 2020 een subnummer voor de loonheffingen aan te vragen. Dan kunnen maandloners onder het ene loonheffingennummer verloond worden en 4-wekenloners onder het andere. Hierdoor valt het ‘aangiftetijdvak’ altijd gelijk met het verloningstijdvak.

Subnummer voor de loonheffingen

Een sub loonheffingennummer vraagt u aan via het formulier Aanmelding Werkgever, geef dan bij kolom 6 “Ruimte voor meer informatie” aan dat het om een subnummer voor de loonheffingen gaat.