De Awf kent in 2020 een hoge en een lage WW-premie

De Awf kent in 2020 een hoog en een lage WW-premie

Met ingang van 2020 kent het Algemeen werkloosheidsfonds (Awf) een hoge en een lage WW-premie. Dat komt door het afschaffen van de sectorpremie voor de WW vanwege de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB). Voor vaste contracten komt er een lage WW-premie, voor flexibele contracten een premie die standaard vijf procentpunten hoger ligt dan die voor vaste contracten. Dit verschil moet het aantrekkelijker maken om werknemers een vast contract aan te bieden

3 voorwaarden voor de lage ww-premie (Awf-laag)

– er is sprake van een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd
– de arbeidsovereenkomst is schriftelijk
– er is geen sprake van een oproepovereenkomst.

De Awf-laag is ook van toepassing

– voor werknemers met een leerwerk overeenkomst op grond van de Beroeps Begeleidende Leerweg (BBL)
– voor werknemers die bij aanvang van het aangiftetijdvak jonger zijn dan 21 jaar en in dat aangiftetijdvak maximaal 48 verloonde uren (vierwekenaangifte)
c.q. 52 verloonde uren (maandaangifte) – Deze urennorm geldt per aangiftetijdvak
– voor uitkeringen werknemersverzekeringen: uitkeringen door UWV, betalingen door een eigenrisicodrager ZW en WGA en werkgeversbetalingen.