De Awf kent in 2020 een hoge en een lage WW-premie

De Awf kent in 2020 een hoog en een lage WW-premie

Met ingang van 2020 kent het Algemeen werkloosheidsfonds (Awf) een hoge en een lage WW-premie. Dat komt door het afschaffen van de sectorpremie voor de WW vanwege de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB). Voor vaste contracten komt er een lage WW-premie, voor flexibele contracten een premie die standaard vijf procentpunten hoger ligt dan die voor vaste contracten. Dit verschil moet het aantrekkelijker maken om werknemers een vast contract aan te bieden

3 voorwaarden voor de lage ww-premie (Awf-laag)

– er is sprake van een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd
– de arbeidsovereenkomst is schriftelijk
– er is geen sprake van een oproepovereenkomst.

De Awf-laag is ook van toepassing

– voor werknemers met een leerwerk overeenkomst op grond van de Beroeps Begeleidende Leerweg (BBL)
– voor werknemers die bij aanvang van het aangiftetijdvak jonger zijn dan 21 jaar en in dat aangiftetijdvak maximaal 48 verloonde uren (vierwekenaangifte)
c.q. 52 verloonde uren (maandaangifte) – Deze urennorm geldt per aangiftetijdvak
– voor uitkeringen werknemersverzekeringen: uitkeringen door UWV, betalingen door een eigenrisicodrager ZW en WGA en werkgeversbetalingen.

Gratis tool Awf premie hoog of laag

Op de website van onze zusteronderneming Salariszaken hebben wij een gratis tool beschikbaar waarmee u kunt bekijken of u de hoge of lage WW-premie dient toe te passen.

Ga naar de gratis tool van Salariszaken

Menu