30% Herzieningstoets WAB

De 30% Herzieningstoets is bedoeld om te voorkomen dat werkgevers medewerkers in vaste dienst nemen (voor dus AWf-laag tarief) voor weinig uren en dan middels overuren toch veel laten werken.
Als een werknemer meer dan 30% extra-uren heeft dan valt hij met alle uren onder het hoge tarief.
Dit geldt niet voor BBL, jongeren (<21) die minder dan 12 uur/week werken en doorbetaald ziekengeld e.d.
Verder geldt deze toets ook niet voor werknemers met een vast contract voor 35 uur/week of meer.

Beschrijving van de 30% herzieningstoets Wet Arbeidsmarkt in Balans

Van alle dienstverbanden dienen de tijdvakken opgeteld te worden. Daarbij dient rekening gehouden te worden met overlapping.
Het volgende dient geteld te worden:

  • Alle verloonde uren
  • Alle verloonde uren die onder een uitzondering vallen
  • Alle contracturen (herleidt naar tijdvak) waarop AWf-laag is toegepast
  • Premie AWf-laag

 

De berekening van de herzieningstoets in LogiSal

Toets 1 is om vast te stellen of het gemiddelde aantal contracturen/week 35 of hoger is.
Van alle inkomstenverhoudingen van 1 werknemer (BSN) worden alle aangiftetijdvakken (van alle geselecteerde administraties) doorlopen.
Bij elk aangiftetijdvak wordt eerst gekeken of AWf-laag is toegepast.
Zo ja dan worden per contracturen omgerekend naar het aangiftetijdvak en opgeteld. Het totaal wordt vervolgens gedeeld door aantal dagen in dienst gedeeld door 7.
Opm 1: Bij jongeren < 21 kan dit dus per aangiftetijdvak verschillen.
Opm 2: Een werknemer met een (laag) contract van 35 uur of meer die op 31 januari uit dienst treedt, hoeft niet te herzien. Ook niet als hij 600 overuren uitbetaald krijgt. Dat zou een maand eerder wellicht wel tot herziening van het hele jaar geleid hebben.

Toets 2 is om te bepalen of meer dan 30% extra-uren zijn verloond:
Van alle inkomstenverhoudingen van 1 werknemer (BSN) worden alle aangiftetijdvakken (van alle geselecteerde administraties) doorlopen.
Opgeteld worden alle verloonde uren en daarnaast alle verloonde uren die onder een uitzondering (BBL/21/Wgbetaling) vallen.
Opgeteld worden alle contracturen x tijdvakfactor*.
Na afloop:
Als het aantal verloonde uren groter is dan de verloonde uren die onder een uitzondering vallen dan wordt het aantal verloonde uren gedeeld door het aantal contracturen x tijdvakfactor. Is de overschrijding groter dan 30% dan dient u te herzien.
*Tijdvakfactor = 13/3 bij aangifte per maand en 4 bij vierweken.

De toets bekijken in LogiSal

U kunt deze berekening maken via LogiSal > Jaarblok > Herzieningstoets WAB.
U ziet dan een lijst die goed weergeeft welke werknemers herzien moeten worden.
Deze lijst kunt u ook in de loop van het jaar printen, maar de belastingdienst stelt dat herziening pas gedaan mag worden in december. Alleen als een werknemer is overleden dan mag dat eerder gedaan worden.

 

Meer informatie over de toepassing van WAB in LogiSal vindt u in de kennisbank.