Door de Corona-crisis komt het voor dat werkgevers studie en opleiding voor ex-werknemers willen betalen.
Hiermee wordt de kans op een nieuwe werkkring vergroot.
In 2020 is er een ‘gerichte vrijstelling’ voor vergoedingen in het kader van scholing en opleiding voor werknemers.
Deze ‘gerichte vrijstelling’ wordt in 2021 uitgebreid naar ex-werknemers.
De studie of opleiding moet gericht zijn op het verwerven van inkomen.
De werkgever mag de kosten aan de ex-werknemer vergoeden.
De exacte uitleg van de regeling volgt in de nieuwsbrief loonheffingen 2021.

Op dinsdag 26 september vanaf 08:00 uur vinden er bij de Belastingdienst werkzaamheden plaats, waardoor er tijdelijk geen verwerking plaats zal vinden. De Belastingdienst verwacht dat de verwerking rond 14:00 uur weer opgestart kan worden. Het kan dus zijn dat u tijdelijk later een ontvangstbevestiging van ons ontvangt dan u gewend bent.