PAWW premie in 2022 naar 0,2%

Volgend jaar gaan werknemers minder betalen voor de private aanvulling op de WW en WGA (PAWW). De PAWW premie daalt in 2022 naar 0,2%.

De gezonde financiële positie van het fonds en de aanhoudende lage werkloosheid zijn aanleiding voor een verlaging van de premie in 2022. Met name de ontwikkeling van de PAWW-uitkeringen en het vermogen van het fonds spelen namelijk een belangrijke rol bij de vaststelling van de premiehoogte. Hoe lager het aantal verwachte uitkeringen en risico’s en hoe hoger het vermogen, des te lager de benodigde (premie-)bijdrage van de deelnemers. De huidige ontwikkelingen leiden tot een verlaging van de premie in 2022.

PAWW

In 2016 werd de duur van de WW en de loongerelateerde WGA verkort van 38 maanden naar maximaal 2 jaar. De vakbonden en werkgevers spraken toen af dat de gemiste maanden privaat gerepareerd kon worden in de Private Aanvulling WW en WGA, kortweg PAWW. Hiermee wordt het recht op een uitkering na betaalde arbeid weer verlengd tot het oude niveau. Ook jongere werknemers profiteren van de reparatie. Stichting PAWW voert de PAWW-regeling uit.

LogiSal

Uiteraard verwerken wij deze aanpassing in LogiSal 2022. Meer informatie over de toepassing van de PAWW premie in LogiSal, vindt u in dit artikel van de kennisbank.