Sinds 1 januari 2017 kunnen werkgevers een vergoeding krijgen voor werknemers met een laag inkomen. Dit heet lage-inkomensvoordeel (LIV). De Belastingdienst keert de vergoeding automatisch uit. Dit verlaagt de loonkosten van deze werknemers en stimuleert bedrijven om hen in dienst te houden of te nemen.

Het LIV kan oplopen tot € 2.000 per werknemer per jaar. Daarvoor moet wel aan voorwaarden voldaan zijn. Valt een werknemer nét buiten die voorwaarden, dan kan zijn werkgever nu nog actie ondernemen om ervoor te zorgen dat hij er binnen gaat vallen. De voorwaarden voor het LIV zijn:

    • De werknemer heeft de AOW-gerechtigde leeftijd nog niet bereikt.
    • De werknemer is verzekerd voor één of meerdere werknemersverzekeringen.
    • De werknemer heeft per kalenderjaar minimaal 1.248 verloonde uren bij uw organisatie.
    • Het gemiddelde uurloon van de werknemer over het hele kalenderjaar is minimaal 100% en maximaal 125% van het wettelijk minimumloon.

Tip: spelen met de verloonde uren
Een werknemer die per week net iets minder werkt dan 24 uur, komt over een heel kalenderjaar net niet aan 1.248 verloonde uren. Om dat op te lossen, kan de werkgever hem – in goed overleg natuurlijk – in de laatste maanden van dit jaar wat extra uren laten werken. Hierdoor profiteert de werkgever alsnog van het volledige bedrag.

Overzicht in LogiSal
In LogiSal kunt u gemakkelijk een overzicht raadplegen via Jaarblok > Specificatie LKV, LIV en Jeugd-LIV.

30 november hebben wij aan onze vaste klanten de verlengingsmail voor de licentiesleutel(s) verzonden. Het e-mailadres is het adres waarmee in het afgelopen jaar een webshop-account is aangemaakt. Mail gemist: neem contact op met de helpdesk.