Loop geen voordeel mis: controleer uw WTL-beschikking!

De Belastingdienst en het UWV gebruiken gegevens uit de aangiften loonheffingen over 2018 om te berekenen of er recht is op het loonkostenvoordeel (LKV), lage-inkomensvoordeel (LIV) of het jeugd-LIV.  Werkgevers krijgen uiterlijk 31 juli 2019 een beschikking van de Belastingdienst waarin staat hoeveel lage-inkomensvoordeel (LIV) en loonkostenvoordeel (LKV) zij voor kalenderjaar 2018 krijgen. Het is belangrijk deze goed te controleren. Hierdoor loopt u geen voordeel mis.

De bedragen in de beschikking kunnen afwijken van die in de voorlopige berekening die de werkgevers vóór 14 maart ontvangen hebben. Dat kan verschillende oorzaken hebben: de Belastingdienst heeft voor de deadline van 1 mei een correctie op een loonaangifte over 2018 ontvangen of de bedragen zijn anders afgerond.

Zes weken voor bezwaar en betaling
Werkgevers moeten de gegevens van elke werknemer controleren, zoals het aantal verloonde uren, het jaarloon en het gemiddelde uurloon. Werkgevers moeten de uren in de beschikking controleren met de uren uit de loonadministratie, die ook op hele uren zijn afgerond. Als er gegevens in de beschikking niet kloppen of werknemers helemaal ontbreken, kunnen werkgevers dit alleen nog rechtzetten door binnen zes weken na dagtekening bezwaar te maken. Diezelfde deadline van zes weken geldt voor de uitbetaling van de voordelen. Werkgevers krijgen dus uiterlijk op 11 september uitbetaald.

Correcties na 1 mei niet meegenomen
Correcties op loonaangiftes die een werkgever heeft gedaan ná 1 mei 2019 heeft de Belastingdienst niet meegenomen in de uiteindelijke beschikking voor de tegemoetkomingen over 2018. Werkgevers zijn wel verplicht om fouten te herstellen, ook als ze die pas na 1 mei ontdekken. Als een werkgever een tegemoetkoming geheel of gedeeltelijk ten onrechte heeft ontvangen, dan zal de Belastingdienst die terugvorderen. Dat kan tot vijf jaar na afloop van het kalenderjaar waarover het voordeel is toegekend.

Controle in LogiSal
In LogiSal kunt u via menu Jaarblok > Specificatie LKV, LIV en Jeugd LIV de beschikkingen gemakkelijk controleren.