De subsidie van het Lage Inkomensvoordeel (LIV) gaat per 2021 omlaag.
Ontvangt u nu nog € 0,51 per verloond uur, volgend jaar wordt dat € 0,49.
En het maximumbedrag per jaar gaat omlaag van € 1000 naar € 960.
De LIV wordt elk jaar verlaagd en zal uiteindelijk in 2024 geheel verdwijnen; opgeofferd aan de minder snelle stijging van de AOW.
De bedoeling is wel dat er een loonkostenvoordeel voor in de plaats komt, maar dat is aan een volgend kabinet.