Vrije ruimte WKR 2020

In 2019 mogen werkgevers tot 1,2 procent van het totale fiscale loon (de loonsom van alle werknemers samen) onbelast vergoeden of verstrekken: de vrije ruimte. Vooral mkb-ondernemingen met lage lonen en/of veel parttimers vinden de huidige beperking van de vrije ruimte een knelpunt.

In de vrije ruimte WKR 2020 komt een tweeschijvenstelsel. De vrije ruimte wordt berekend als 1,7 procent van de loonsom tot 400.000 euro plus 1,2 procent van de resterende loonsom. Vooral midden-en kleinbedrijven (mkb) hebben hier voordeel van.

Dit betekent bij een loonsom van 400.000 euro dat werkgevers in de nieuwe situatie 6.800 euro onbelast beschikbaar kunnen stellen in plaats van 4.800 euro nu. Voor het bedrag boven 400.000 euro blijft het percentage van 1,2 procent gelden.

Vrijstelling VOG
Naast de verhoging van de vrije ruimte wordt ook de vergoeding die de werkgever aan de werknemer geeft voor het aanvragen van een verklaring omtrent gedrag (VOG) toegevoegd aan de lijst van vrijstellingen.

Lees ook: Percentage vrije ruimte tijdelijk verhoogd.

Meer informatie over de werkkostenregeling in LogiSal vindt u in de online help.