Handboek Loonheffingen

Kennisdocument in het kader van de WAB geactualiseerd

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft het Kennisdocument Premiedifferentiatie WW uitgebreid. Er zijn nieuwe vragen en antwoorden aan toegevoegd. In het document gaat het ministerie in 22 vragen…

Factsheet over transitievergoeding

De Rijksoverheid heeft een factsheet gepubliceerd over de transitievergoeding. Hierin staan de hoofdlijnen waar werkgevers en werknemers rekening mee moeten houden vanaf 1 januari 2020.   De factsheet bestaat uit…

Uitleg fiets van de zaak

Sinds 2020 geldt er een bijtelling voor de fiets van de zaak. Dit is ook van toepassing op een elektrische fiets en een speed pedelec. Als de werknemer de fiets…

Nieuwsbrief Loonheffingen 2021 vertraagd

Op dit moment zijn er volgens de fiscus nog te weinig wijzigingen voor 2021 bekend om in juli al een nieuwsbrief uit te brengen. Daarom verschijnt de 1e ‘Nieuwsbrief Loonheffingen…

Handboek Loonheffingen 2020 gepubliceerd

De Belastingdienst heeft het Handboek Loonheffingen 2020 gepubliceerd. In het Handboek Loonheffingen vindt  u informatie over de loonheffingen in 2020: de loonbelasting/premie volksverzekeringen, premies werknemersverzekeringen en de inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet.…

Aangiftetermijn eindheffing WKR verlengd

De aangiftetermijn voor de in het kalenderjaar verschuldigde eindheffing wegens het overschrijden van de vrije ruimte van de WKR, is sinds 2020 verlengd met een extra tijdvak.De eindheffing moet dan…

Uitleg fiets van de zaak in 2020

Fiets van de zaak Vanaf 1 januari 2020 geldt 7% bijtelling voor de fiets van de zaak die de werkgever voor woon-werkverkeer ter beschikking stelt aan de werknemer. Dit is…