Nog meer loonbelastingtabellen in de maak voor 2020

Nog meer loonbelastingtabellen in de maak voor 2020

Met ingang van 1 januari 2019 moeten werkgevers aparte loonbelastingtabellen toepassen voor werknemers die niet in Nederland wonen. De reden hiervan is dat deze werknemers niet langer recht hebben op het belastingdeel van de loonheffingskorting. Door belastingverdragen hebben inwoners van België, Aruba en Suriname nog wél recht op dit deel, maar de Belastingdienst kon voor deze groep werknemers de loonbelastingtabellen en rekenregels niet op tijd ontwikkelen.

De verwachting is dat werkgevers met ingang van 1 januari 2020 voor werknemers die op Aruba, in Suriname of België wonen aparte loonbelastingtabellen moeten gebruiken. Werkgevers moeten voor deze werknemers de tabellen voor inwoners van de landenkring (België) of een derde land (Aruba of Suriname) gebruiken. Op die manier voorkomen ze dat het belastingdeel van de algemene heffingskorting dubbel wordt uitgekeerd.

Uitzondering op arbeidskorting

In principe hebben werknemers die niet in Nederland wonen geen recht meer op het belastingdeel van de loonheffingskorting. Voor werknemers die inwoner zijn van een land uit de landenkring geldt een uitzondering: zij hebben wel recht op het belastingdeel van de arbeidskorting. Werknemers die niet in Nederland wonen, maar die wel verzekerd zijn voor de volksverzekeringen, hebben nog wel altijd recht op het andere deel van de loonheffingskorting: het premiedeel.

Leuker kunnen wij het niet maken!

handboek loonheffingen 2018

Datum: 28 maart 2019