Nieuwsbrief Loonheffingen 2021 gepubliceerd

De 1ste versie van de Nieuwsbrief Loonheffingen 2021 is te downloaden. In de nieuwsbrief vindt u informatie over de nieuwe regels sinds 1 januari 2021 voor o.a. het inhouden en betalen van loonheffingen.

In deze nieuwsbrief vindt u informatie over de volgende onderwerpen:

  1. Vrije ruimte werkkostenregeling 2021
  2. Verruiming gerichte vrijstelling studie en opleiding
  3. Lagere bijtelling privégebruik elektrische auto met geïntegreerde zonnepanelen (zonnecelauto)
  4. Tijdelijke versoepeling van de RVU-heffing.
  5. AOW-leeftijd in 2021
  6. Overgangsrecht levensloopregeling
  7. Zorgbonus
  8. Verduidelijking begrip publieke kennisinstellingen voor de afdrachtvermindering S&O
  9. Wijzigingen in de aangifte loonheffingen