De Belastingdienst heeft het Handboek Loonheffingen 2020 gepubliceerd. In het Handboek Loonheffingen vindt  u informatie over de loonheffingen in 2020: de loonbelasting/premie volksverzekeringen, premies werknemersverzekeringen en de inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet.

Het handboek is alleen als pdf beschikbaar en is hier te downloaden.