Tot en met 31 december 2020 is er een overgangsperiode vanwege de onderhandelingen tussen de EU en het Verenigd Koninkrijk (VK). In die periode verandert er niets voor de loonbelasting. Werknemers uit het VK die werken in Nederland behouden het recht op het belastingdeel van de arbeidskorting. 

Na 31 december 2020 is dat anders. Er zijn twee situaties die wij voor u beschrijven. 

De werknemer werkte voor 2021 al in Nederland 

Een werknemer uit het VK blijft vanaf 1 januari 2021 onder het EU-recht vallen, als de werknemer op 31 december 2020 al in Nederland werkte en dat zo blijft.
Deze werknemer houdt het recht op het belastingdeel van de arbeidskorting. Gebruik voor deze werknemer uit het VK de loonbelastingtabellen voor de landenkring.

Uitzondering:  Een werknemer uit het VK die in het kader van het vrij verkeer van diensten op 31 december 2020 in Nederland werkt valt vanaf 1 januari 2021 niet meer onder het EU-recht. Hiervoor gebruikt u de loonbelastingtabellen voor derde landen. Voorbeelden zijn uitzendkrachten en werknemers die wonen in VK, werken voor een werkgever uit VK en tewerkgesteld zijn in Nederland. 

De werknemer werkt sinds 2021 in Nederland

Werknemers uit het VK die vanaf 2021 in Nederland komen werken, hebben geen recht op het belastingdeel van de arbeidskorting. Gebruik voor deze werknemers de loonbelastingtabellen voor derde landen.

Loonbelastingtabellen landenkring toepassen in LogiSal

Bij Werknemer > tab Fiscaal, kunt u “Inwoner landenkring Eu EER Zw BES” aanvinken.

Loonbelastingtabellen derde landen toepassen in LogiSal

Bij Werknemer > tab Fiscaal, vinkt u “Inwoner Nederland” en “Inwoner landenkring Eu EER Zw BES” uit om de loonbelastingtabellen voor de derde landen toe te passen.
Vergeet niet dat deze werknemer ook een verblijfs- en werkvergunning moet hebben. Die moet u in uw administratie bewaren.

Overige wijzigingen

 

Daarnaast zijn er de volgende gevolgen voor werknemers die niet onder de overgangsregeling vallen: 

  • Recht op afdrachtvermindering (S&O) voor werkzaamheden verricht in het VK vervalt.
  • Inwoners van het VK kunnen geen gebruik meer maken van de Studenten- en scholierenregeling.
  • Voor werknemers uit het VK wordt de afdrachtvermindering zeevaart lager (van 40% naar 10%).
  • Het VK wordt nu als een ‘derde land’ aangemerkt. Welke gevolgen dit heeft voor pensioenregelingen uit het VK is nog niet duidelijk.

Naast de loonbelasting zijn er natuurlijk meer zaken die veranderen door de Brexit. Kijk voor een overzicht van alle wijzigingen op belastingdienst.nl of rijksoverheid.nl/brexit

30 november hebben wij aan onze vaste klanten de verlengingsmail voor de licentiesleutel(s) verzonden. Het e-mailadres is het adres waarmee in het afgelopen jaar een webshop-account is aangemaakt. Mail gemist: neem contact op met de helpdesk.