Extra bijlage handboek Loonheffingen i.v.m. coronamaatregelen

De Belastingdienst heeft een extra bijlage voor het handboek Loonheffingen 2020 gepubliceerd vanwege de coronamaatregelen.

De volgende onderwerpen vindt u daarin terug:

 • Versoepeling administratieve verplichtingen loonheffingen.
 • Premiedifferentiatie WW: termijn voor schriftelijke vastlegging arbeidscontract verlengd.
 • Aanpassing herziening lage WW-premie voor vaste werknemers die meer dan 30% hebben overgewerkt.
 • Uitstel van betaling van belastingschulden.
 • Betaalverzuimboetes blijven achterwege.
 • Deblokkering G-rekening verruimd.
 • Verlaging van het gebruikelijk loon.
 • Grensarbeiders, thuiswerkdagen.
 • Verruiming vrije ruimte.
 • Vaste kostenvergoedingen mogen ook doorlopen m.u.v. 30% regeling.
 • Vaste reiskostenvergoedingen mogen doorlopen.
 • Onbelaste vergoeding mondkapjes.

De bijlage kunt u downloaden(.pdf) via deze link.

Op dinsdag 26 september vanaf 08:00 uur vinden er bij de Belastingdienst werkzaamheden plaats, waardoor er tijdelijk geen verwerking plaats zal vinden. De Belastingdienst verwacht dat de verwerking rond 14:00 uur weer opgestart kan worden. Het kan dus zijn dat u tijdelijk later een ontvangstbevestiging van ons ontvangt dan u gewend bent.