De Belastingdienst heeft de eerste versie van de Nieuwsbrief Loonheffingen 2022 gepubliceerd. In de nieuwsbrief vindt u informatie over de nieuwe regels sinds 1 januari 2022 voor o.a. het inhouden en betalen van loonheffingen. 

In deze nieuwsbrief vindt u informatie over de volgende onderwerpen:

  1. Renseigneringsverplichting voor administratieplichtigen aangepast vanaf 1 januari 2022
  2. Gedifferentieerde premie Arbeidsongeschiktheidsfonds (Aof )
  3. Gedifferentieerde premie Werkhervattingskas (Whk)
  4. Voortschrijdend cumulatief rekenen (VCR) door private uitvoerders
  5. Wijzigingen voor de aangifte loonheffingen

 

Zoals u van ons gewend bent, worden deze wijzigingen uiteraard verwerkt in LogiSal 2022!

Op dinsdag 26 september vanaf 08:00 uur vinden er bij de Belastingdienst werkzaamheden plaats, waardoor er tijdelijk geen verwerking plaats zal vinden. De Belastingdienst verwacht dat de verwerking rond 14:00 uur weer opgestart kan worden. Het kan dus zijn dat u tijdelijk later een ontvangstbevestiging van ons ontvangt dan u gewend bent.